Phở Núi Trúc en

Địa chỉ: S20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 0243 232 1988

E-Mail pho.20.nuitruc@gmail.com